O nas

Dr n. med. Marcin Juchimiuk

Specjalista chirurgii onkologicznej
Specjalista chirurgii ogólnej

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskałem w 2004 r. W latach 2005 - 2012 pracowałem, jako asystent w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej UMB, następnie w latach 2012 - 2017 byłem starszym asystentem na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala MSWiA w Białymstoku. Obecnie jestem starszym asystentem na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji Białostockiego Centrum Onkologii. W 2012 roku uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii ogólnej, a w 2015 roku tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej oraz obroniłem pracę doktorską, w której badałem stężenie cynku, selenu i miedzi w surowicy u chorych na raka żołądka. Jestem autorem i współautorem wielu prac i doniesień zjazdowych dotyczących chirurgii ogólnej i onkologicznej publikowanych recenzowanych czasopismach medycznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Największą moją pasją zawsze była i jest chirurgia. Szczególnie interesują mnie zabiegi wykonywane techniką laparoskopową. Dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe i poznaje najnowsze techniki operacyjne uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i stażach indywidualnych w czołowych europejskich ośrodkach chirurgii ogólnej i onkologicznej m.in. we Francji ( The Medical and Surgical Department of Digestive and Minimally Invasive in Paris - Prof. B. Gayet), Czechach ( u Prof. A. Ferko University Hospital Hradec Kralowe )

Certyfikaty

Dr n. med. Dominika Hempel

Specjalista radioterapii onkologicznej

Wydział lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku ukończyłam w 2003 roku. Już na studiach interesowałam się onkologią i tą dziedziną medycyny zajmuje się od ponad 15 lat. Jestem specjalistą radioterapii onkologicznej, a także ukończyłam studia podyplomowe z psychoonkologii, co ogromnie pomaga mi w codziennej pracy z pacjentem chorym na nowotwór i jego rodziną. Równocześnie z pracą w Zakładzie Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii łączę zadania adiunkta w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, co pozwala mi na stały rozwój i pogłębianie wiedzy na temat leczenia choroby nowotworowej. Uczestniczę w wielodyscyplinarnych konsyliach dotyczących leczenia skojarzonego u chorych na różne nowotwory złośliwe, głównie przewodu pokarmowego, regionu głowy i szyi, układu chłonnego, moczowo-płciowego, skóry i innych (raka piersi, raka płuca). Udzielam konsultacji onkologicznych w dużych szpitalach w Białymstoku i w regionie województwa podlaskiego. Wiedzę z zakresu radioterapii onkologicznej zdobywałam na licznych kursach i konferencjach organizowanych m.in. przez Europejską Organizację Radioterapeutyczną (ESTRO) dotyczących nowoczesnych technik radioterapii (IMRT, VMAT, radioterapia stereotaktyczna) oraz leczenia poszczególnych nowotworów. Szczególnie dużo nauczyłam się na stażu dyplomowym w Centrum Onkologii w Gliwicach i stażu podyplomowym w Princess Margaret Hospital w Toronto, w Kanadzie.

Lek. Julia Rutkowska

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Ukończyłam Akademię Medyczną w Białymstoku. Staż zawodowy odbywałam w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku oraz na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jestem uczestniczką licznych szkoleń radiologicznych z zakresu diagnostyki obrazowej. Obecnie jako lekarz specjalista współpracuje z klinikami na terenie Polski, specjalizując się między innymi, we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych piersi.

Lek. Kamila Kidrycka

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Staż podyplomowy odbywałam w Szpitalu MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz European Society of Radiology. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach w Polsce i za granicą z zakresu diagnostyki obrazowej. Szczególnie interesuje się diagnostyką chorób piersi. Na co dzień pracuje m.in. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Białostockiego Centrum Onkologii.

Lek. Marta Zysk

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w 2009 r. W 2010 r. rozpoczęłam specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Białostockim Centrum Onkologii. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego kontynuuję pracę w tej jednostce. Moja codzienna praca opiera się głównie na diagnostyce chorób piersi - zarówno metodami nieinwazyjnymi jak mammografia czy ultrasonografia, a także inwazyjnymi jak biopsja mammotomiczna. Uczestniczę w wielo dyscyplinarnym konsylium dotyczącym leczenia raka piersi. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach , m.in. dotyczących nowoczesnych metod diagnostyki raka piersi jak tomosynteza czy mammografia spektralna. Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz European Society of Radiology.

Pielęgniarka stomijna Grażyna Majewska

Jestem pielęgniarką z 40 letnim stażem. Pracowałam w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w I Klinice Chirurgii Ogólnej, w tym 25 lat w Poradni Stomijnej, której byłam współzałożycielką. Tworzyłam i wdrażałam do realizacji model pielęgniarskiej opieki stomijnej nad pacjentem, z każdym rodzajem wyłonionej stomii. Model ten polega na indywidualnej pracy z pacjentem, jego rodziną, edukacją, doborem sprzętu stomijnego oraz rozwiązywaniem wszelkich problemów pielęgnacyjnych dotyczących skóry, śluzówki stomii i jej prawidłowego funkcjonowania. Mam specjalizację z zakresu pielęgniarstwa onkologicznego oraz kurs specjalistyczny z zakresu opieki stomijnej. Stale uzupełniam swą wiedzę poprzez uczestnictwo w wielu specjalistycznych szkoleniach m. in. w zakresie leczenia ran. Wykładałam na wielu konferencjach, szkoleniach i warsztatach organizowanych dla pielęgniarek i pacjentów. Współpracowałam z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych, Polskim Klubem Koloproktologii. Brałam udział w badaniach klinicznych dotyczących innowacyjnych rozwiązań zaopatrzenia stomii z partnerem z Izraela. Przy współpracy z pacjentami opracowałam nowy model pasa przepuklinowego dla osób ze stomią. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-iLKO oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych. Uczestniczyłam w wielu Europejskich oraz Światowych Kongresach Pielęgniarek Stomijnych –m. in. w Monachium, Bolonii, Helsinkach, Berlinie.

mgr Emilia Juchimiuk

Manager

Ukończyłam studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. W latach 2003 - 2018 byłam zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. kadrowych w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Białymstoku. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, a także komunikacji interpersonalnej. Moim celem jest budowanie zespołu opartego na profesjonalizmie i zaufaniu, który zapewni najwyższy standard usług medycznych. Szacunek do Pacjenta, najlepsze dostępne rozwiązania, wyszkoleni lekarze i pełni empatii ludzie tworzący atmosferę to podstawowe wartości, które wdrażam w codzienność przychodni. Dbam również, by wszyscy czuli się w niej dobrze i komfortowo.
Zadzwoń