O nas

Dr n. med. Marcin Juchimiuk

Specjalista chirurgii onkologicznej
Specjalista chirurgii ogólnej

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskałem w 2004 r. W latach 2005 - 2012 pracowałem, jako asystent w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej UMB, następnie w latach 2012 - 2017 byłem starszym asystentem na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala MSWiA w Białymstoku. Obecnie jestem starszym asystentem na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji Białostockiego Centrum Onkologii. W 2012 roku uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii ogólnej, a w 2015 roku tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej oraz obroniłem pracę doktorską, w której badałem stężenie cynku, selenu i miedzi w surowicy u chorych na raka żołądka. Jestem autorem i współautorem wielu prac i doniesień zjazdowych dotyczących chirurgii ogólnej i onkologicznej publikowanych recenzowanych czasopismach medycznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Największą moją pasją zawsze była i jest chirurgia. Szczególnie interesują mnie zabiegi wykonywane techniką laparoskopową. Dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe i poznaje najnowsze techniki operacyjne uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i stażach indywidualnych w czołowych europejskich ośrodkach chirurgii ogólnej i onkologicznej m.in. we Francji ( The Medical and Surgical Department of Digestive and Minimally Invasive in Paris - Prof. B. Gayet), Czechach ( u Prof. A. Ferko University Hospital Hradec Kralowe )

Certyfikaty

Dr n. med. Dominika Hempel

Specjalista radioterapii onkologicznej

Wydział lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku ukończyłam w 2003 roku. Już na studiach interesowałam się onkologią i tą dziedziną medycyny zajmuje się od ponad 15 lat. Jestem specjalistą radioterapii onkologicznej, a także ukończyłam studia podyplomowe z psychoonkologii, co ogromnie pomaga mi w codziennej pracy z pacjentem chorym na nowotwór i jego rodziną. Równocześnie z pracą w Zakładzie Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii łączę zadania adiunkta w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, co pozwala mi na stały rozwój i pogłębianie wiedzy na temat leczenia choroby nowotworowej. Uczestniczę w wielodyscyplinarnych konsyliach dotyczących leczenia skojarzonego u chorych na różne nowotwory złośliwe, głównie przewodu pokarmowego, regionu głowy i szyi, układu chłonnego, moczowo-płciowego, skóry i innych (raka piersi, raka płuca). Udzielam konsultacji onkologicznych w dużych szpitalach w Białymstoku i w regionie województwa podlaskiego. Wiedzę z zakresu radioterapii onkologicznej zdobywałam na licznych kursach i konferencjach organizowanych m.in. przez Europejską Organizację Radioterapeutyczną (ESTRO) dotyczących nowoczesnych technik radioterapii (IMRT, VMAT, radioterapia stereotaktyczna) oraz leczenia poszczególnych nowotworów. Szczególnie dużo nauczyłam się na stażu dyplomowym w Centrum Onkologii w Gliwicach i stażu podyplomowym w Princess Margaret Hospital w Toronto, w Kanadzie.

Dr n med. Mariusz Ciemerych

Specjalista Urolog, FEBU.

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskałem w dniu 20.06.2005 r. Następnie w latach 2007-2014 odbyłem studia specjalizacyjne w dziedzinie urologii. W dniu 31.05.2014 r. uzyskałem dyplom specjalisty urologa (FEBU- Fellow of the European Board of Urology). Natomiast w dniu 27.06.2018r. obroniłem pracę doktorską i otrzymałem stopień naukowy doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Jestem uczestnikiem wielu specjalistycznych kursów z zakresu urologii. Od wielu lat biorę udział w najważniejszych kongresach w kraju i za granicą. Jestem również członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Association of Urology.

Obecnie pełnię funkcję koordynatora na Pododdziale Urologii Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku.

SPECJALIZUJE SIĘ W LECZENIU: nowotworów układu moczowego, głównie raka gruczołu krokowego, raka nerki i pęcherza moczowego, nowoczesnymi metodami laparoskopowymi, robotycznymi jak również małoinwazyjnymi z wykorzystaniem fal ultradzwiękowych (HIFU) i krioablacji.

Lek. Kamila Kidrycka

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Staż podyplomowy odbywałam w Szpitalu MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz European Society of Radiology. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach w Polsce i za granicą z zakresu diagnostyki obrazowej. Szczególnie interesuje się diagnostyką chorób piersi. Na co dzień pracuje m.in. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Białostockiego Centrum Onkologii.

Lek. Agnieszka Astapczyk

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2018 r. podjęłam pracę na stanowisku młodszy asystent/ lekarz rezydent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Białostockim Centrum Onkologii. Głównym obszarem moich zainteresowań jest diagnostyka chorób piersi. Jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz European Society of Radiology. Swoją wiedzę staram się na bieżąco aktualizować śledząc najnowsze doniesienia naukowe oraz biorąc udział w konferencjach i sympozjach.

Dr n. med. Małgorzata Wojtkowska

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Jest specjalistą radiodiagnostyki, starszym asystentem w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W 2007 roku obroniła rozprawę doktorską nt. Niealkoholowej Choroby Stłuszczeniowej Wątroby (NAFLD). Jestem współautorem wielu publikacji naukowych; prowadzę zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku. Sukcesywnie biorę udział w konferencjach i szkoleniach w zakresie radiologii konwencjonalnej (rtg), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR) oraz ultrasonografii (USG), stale podnosząc swoje kwalifikacje. Od ponad 20 lat zajmuje się diagnozowaniem chorób wieku dziecięcego. Wykonuje badania USG jamy brzusznej, głowy przez otwarte ciemię, szyi w tym węzłów chłonnych, ślinianek i tarczycy, narządu rodnego przez powłoki brzuszne, gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, zmian położonych powierzchownie, narządu ruchu.

Lek. Przemysław Krepski

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku lekarskim oraz Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku filologia angielska. Staż podyplomowy odbywałem w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Na co dzień pracuję w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Białostockiego Centrum Onkologii na stanowisku młodszy asystent/ lekarz rezydent . W centrum moich zawodowych zainteresowań znajduje się diagnostyka ultrasonograficzna (głównie gruczołu piersiowego) oraz biopsje gruboigłowe pod kontrolą USG. Stale zdobywam wiedzę i doświadczenie biorąc udział w różnych krajowych i zagranicznych kursach oraz szkoleniach dotyczących diagnostyki obrazowej, jestem członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, European Society of Radiology, Radiological Society of North America.

mgr Emilia Juchimiuk

Manager

Ukończyłam studia wyższe magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. W latach 2003 - 2018 byłam zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. kadrowych w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Białymstoku. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, a także komunikacji interpersonalnej. Moim celem jest budowanie zespołu opartego na profesjonalizmie i zaufaniu, który zapewni najwyższy standard usług medycznych. Szacunek do Pacjenta, najlepsze dostępne rozwiązania, wyszkoleni lekarze i pełni empatii ludzie tworzący atmosferę to podstawowe wartości, które wdrażam w codzienność przychodni. Dbam również, by wszyscy czuli się w niej dobrze i komfortowo.
Zadzwoń