Radioterapia onkologiczna

Radioterapia onkologiczna polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego do leczenia choroby nowotworowej oraz łagodzenia bólu i innych objawów związanych z procesem nowotworowym. Polega na niszczeniu komórek złośliwych w obrębie guza pierwotnego lub w miejscach przerzutów nowotworowych.

Radioterapia jest obok chemioterapii i chirurgii onkologicznej jedną z najskuteczniejszych metod walki z rakiem.

Konsultacje w zakresie diagnostyki choroby nowotworowej
Konsultacje w zakresie radioterapii onkologicznej
 Kwalifikacje do leczenie radykalnego i paliatywnego nowotworów złośliwych (techniki dynamiczne i konwencjonalne)
 Kwalifikacje do radioterapii stereotaktycznej (w obszarze OUN, płuc, kości)
Prowadzenie kontroli po leczeniu promieniami (wybrane sytuacje kliniczne)

Zadzwoń